SKiO - organisatie

Onze stichting bestaat uit twee werkgroepen en een bestuur.

 • Werkgroep Boek
  Dit is de werkgroep die de inhoud, lay-out en publicatie van het boek verzorgt. Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen:
  • Dick van Wees, geschiedkundige en auteur
  • Frans Kuipers
  • Piet Buskermolen
  • Jacques van der Weijden
  • Wijnand Oostveen

De werkgroep boek borduurt voor een groot deel van haar werk voort op het werk dat Jan Buskermolen in de jaren '90 van de vorige eeuw heeft verricht. Zijn broer, Piet Buskermolen, heeft het initiatief genomen dit werk nu voort te zetten.

 • Werkgroep Marketing en verkoop
  Deze werkgroep draagt zorg voor het in de markt zetten van het boek, waardoor de beoogde verkoopresultaten kunnen worden bereikt. De hoofdtaken van deze werkgroep bestaan uit het geven van aandacht aan dit boek via digitale media, het verzorgen van tenminste één informatie-avond en het opzetten van digitale verkoopkanalen voor het boek, alsmede het verzorgen van tenminste één fysiek verkooppunt in Kudelstaart.
  Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen:
  • Charlotte Braat-Buskermolen
  • Dylan Hoogenbosch
 • Stichtingsbestuur
  Ons SKiO-bestuur voert de normale bestuurstaken uit en bestaat uit de volgende personen:
  • Jan Hoogenbosch, voorzitter
  • George Röling, secretaris
  • Arie de Vos, penningmeester