SKiO - activiteiten & planning

Planning

Onze tijdslijn op hoofdlijnen:

 • Voorjaar 2018: start werkzaamheden
 • Begin 2019: Oprichting Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd
 • Maart 2019:
  • Verzorgen verkooppunt Kudelstaart
  • Opzet website en webwinkel
 • April 2019:
  • Start werving sponsors & donateurs
  • Lancering website
  • Start voorverkoop
 • Mei 2019:
  • Informatie-avond in Dorpshuis Kudelstaart (7 mei 2019, 20:00)
  • Start andere promotionele activiteiten
 • Mei 2020:
  • Publicatie boek
  • Start winkelverkoop
  • Start uitlevering in voorverkoop verkochte boeken
 • Eind 2020: Opheffen stichting en afronden project

Activiteiten

Om in mei 2020 een boek uit te kunnen brengen over de gebeurtenissen in Kudelstaart tijdens de Tweede Wereldoorlog (WOII) moet voeren wij de volgende activiteiten uit:

 • Voorbereiden boek:
  Naast de beschikbare uitgewerkte interviews zoals die door wijlen Jan Buskermolen in de jaren ‘90 van de vorige eeuw zijn gehouden heeft SKiO de beschikking over een archief met correspondentie van in Duitsland tewerkgestelde Kudelstaarters en de toenmalige pastoor Van Kessel. Op basis van dit archief zoeken we momenteel contact met nabestaanden om enerzijds hen bekend te maken met dit archief en de mogelijkheid dat wij delen van de brieven publiceren. Anderzijds willen we ook graag meer verhalen en achtergrond leren kennen van die brieven.
  Verder zijn we actief op zoek naar foto’s en beeldmateriaal over Kudelstaart en Kudelstaarters uit (grofweg) de periode 1935-1950.
  Op basis van al deze informatie zullen we het boek vormgeven, waarbij het doel is een aantrekkelijk, makkelijk leesbaar boek te publiceren, dat interessant is voor iedereen die Kudelstaart een warm hart toedraagt en voor iedereen die geïnteresseerd is grote en kleinere verhalen uit WOII.
 • Verwerven sponsors en donateurs:
  We willen graag het boek aanbieden voor een aantrekkelijke prijs. Daarom zijn we op zoek naar sponsors en donateurs die SKiO financieel ondersteunen, zodat we ons project tot een goed eind kunnen brengen. Voor alle duidelijkheid, SKiO is een stichting zonder winstoogmerk. Mocht SKiO uiteindelijk winst maken, dan zal deze winst ten goede komen aan de Kudelstaartse gemeenschap.
 • Informatieverstrekking:
  Onze bedoeling is om uiteindelijk tussen de 1.000 en 1.200 boeken te verkopen. Om dit te behalen zijn we zeer actief waar het gaat om het verspreiden van informatie over het uit te brengen boek. Dit doen we zowel in de lokale pers als via onze website en Facebook-pagina. Daarnaast organiseren we op 7 mei 2019 een informatiebijeenkomst en zorgen we ervoor dat ons boek bij ook bij andere lokale evenementen onder de aandacht wordt gebracht.
 • Verkoop:
  Ons boek is zowel digitaal te bestellen als te koop in de winkel. Meer informatie hierover leest u op de pagina bestellen. Onder de noemer Verkoop vallen ook alle activiteiten die nodig zijn om de verkoop en distributie soepel te laten lopen.