SKiO - activiteiten & planning

Planning

Onze resterende tijdslijn op hoofdlijnen:

 • Mei 2020:
  • Publicatie boek
  • Start winkelverkoop (6 mei 2020)
  • Start uitlevering in voorverkoop verkochte boeken (6 mei 2020)
 • Eind 2020: Opheffen stichting en afronden project

Activiteiten

Om in mei 2020 een boek uit te kunnen brengen over de gebeurtenissen in Kudelstaart tijdens de Tweede Wereldoorlog (WOII) zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Voorbereiden boek:
  Naast de beschikbare uitgewerkte interviews zoals die door wijlen Jan Buskermolen in de jaren ‘90 van de vorige eeuw zijn gehouden heeft SKiO de beschikking over een archief met correspondentie van in Duitsland tewerkgestelde Kudelstaarters en de toenmalige pastoor Van Kessel. Op basis van dit archief is contact gezocht met nabestaanden om enerzijds hen bekend te maken met dit archief en de mogelijkheid dat wij delen van de brieven publiceren. Anderzijds hebben we zo ook meer verhalen en achtergrond leren kennen van die brieven.
  Verder hebben we actief gezocht naar foto’s en beeldmateriaal over Kudelstaart en Kudelstaarters uit (grofweg) de periode 1935-1950.
  Op basis van al deze informatie is het boek vormgeven en is het een aantrekkelijk, makkelijk leesbaar boek geworden, dat interessant is voor iedereen die Kudelstaart een warm hart toedraagt en voor iedereen die geïnteresseerd is grote en kleinere verhalen uit WOII.
 • Verwerven sponsors en donateurs:
  Het doel was het boek aanbieden voor een aantrekkelijke prijs. Daarom hebben we naar sponsors en donateurs gezocht (en gevonden) die SKiO financieel ondersteunen, zodat we ons project tot een goed eind kunnen brengen. Voor alle duidelijkheid, SKiO is een stichting zonder winstoogmerk. Mocht SKiO uiteindelijk winst maken, dan zal deze winst ten goede komen aan de Kudelstaartse gemeenschap.
 • Informatieverstrekking:
  Uiteindelijk willen we tussen de 1.000 en 1.200 boeken te verkopen. Om dit te behalen zijn we zeer actief waar het gaat om het verspreiden van informatie over het uit te brengen boek. Dit doen we zowel in de lokale pers als via onze website en Facebook-pagina.
 • Verkoop:
  Ons boek is zowel digitaal te bestellen als te koop in de winkel. Meer informatie hierover vindt u in onze winkel. Onder de noemer Verkoop vallen ook alle activiteiten die nodig zijn om de verkoop en distributie soepel te laten lopen.