SKiO - Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd

Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd
Kudelstaartseweg 152
1433GN Kudelstaart

info@kudelstaartinoorlogstijd.nl
https://www.kudelstaartinoorlogstijd.nl
https://www.facebook.com/StichtingKudelstaartInOorlogstijd

KvK nummer: 73967335
RSIN / fiscaal nummer: 859727191

Op de vervolgpagina's vindt u meer informatie over onze activiteiten en planning alsmede over onze organisatie en de leden daarvan.