Ondersteun ons

Onze stichting kan het werk niet doen zonder hulp van anderen. Dat geldt zowel inhoudelijk (zie uw verhaal) als financieel. Om ons boek tegen een betaalbare prijs op de markt te brengen zijn wij financieel afhankelijk van sponsors en donateurs

Klik door voor ons: