Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd stopt op 31-12-2022

Gepubliceerd op 3 december 2022 om 18:00

Eind dit jaar stopt SKiO ermee. Het werk zit erop. Het boek Kudelstaart in Oorlogstijd is uitgebracht en een overweldigend begin, stagneert de verkoop de laatste tijd. We sluiten af met een mooie winst, die we over zullen dragen aan Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Zij zullen daarmee andere Kudelstaartse initiatieven ondersteunen.

Vanaf 2018 is er door een aantal vrijwilligers, onder redactie van schrijver Dick van Wees, gewerkt aan het boek Kudelstaart in Oorlogstijd. Van dit boek is het eerste exemplaar op 5 mei 2020 overhandigd aan burgemeester Gido Oude Kotte van Gemeente Aalsmeer. Het boek gaat over gebeurtenissen in Kudelstaart tijdens de Tweede Wereldoorlog en is mede gebaseerd op een reeks interviews die door de te vroeg overleden Jan Buskermolen zijn gehouden in de jaren ’90 van de vorige eeuw. De geïnterviewden waren in WOII actieve Kudelstaarters en deze interviews waren tot het verschijnen van het boek niet eerder gepubliceerd. Naast de interviews is gebruik gemaakt van een archief met correspondentie tussen in Duitsland tewerkgestelde Kudelstaarters en de toenmalige pastoor van Kudelstaart en is er eigen onderzoek verricht.

Om de verkoop van het boek mogelijk te maken hebben we in 2019 Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd opgericht. Sinds 5 mei 2020 hebben bijna 1.000 boeken hun weg naar de lezers gevonden. 356 daarvan zijn in de voorverkoop besteld via onze website en ruim 200 verkochten we in de eerste maand nadat het boek was uitgebracht. Daarna liep de verkoop gestaag door, zeker in 2020. Inmiddels zijn we tweeënhalf jaar verder en is de verkoop nagenoeg gestopt. Daarom vinden we dat het werk van Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd erop zit en zullen we onze stichting eind 2022 opheffen.

We kijken met gepaste trots en voldoening terug op de afgelopen jaren. Onze dank gaat uit naar de sponsors die door hun financiële ondersteuning de voorbereiding en publicatie van ons boek mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast bedanken we Marskramer van Berkel in Kudelstaart, die voor ons vele honderden boeken heeft verkocht en uitgeleverd.

Het werk van onze stichting heeft een bescheiden winst opgeleverd. Dit geld doneren we aan Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart, die het besteed aan ondersteuning van Kudelstaartse initiatieven en verenigingen.

Het boek is tot eind van dit jaar nog te koop via onze website, voor de gereduceerde prijs van € 10,-. Ook blijft het boek voorlopig te koop bij onze verkooppunten, Marskramer van Berkel in Kudelstaart en ’t Boekhuis Aalsmeer.


«