Het boek

Ons boek geeft een beeld van Kudelstaart in de Tweede Wereldoorlog (WOII). Er wordt ingegaan op Kudelstaart in de crisis-jaren voorafgaand aan WOII en op de eerste jaren van wederopbouw. Uiteraard ligt het zwaartepunt op de oorlogsjaren zelf en op wat er in die tijd allemaal in Kudelstaart is gebeurd.

Het boek is tot stand gekomen onder leiding van Dick van Wees, geschiedkundige en voormalig geschiedenisleraar aan het Alkwin Kollege in Uithoorn. Ook bekend als (co-)auteur van diverse boeken. Onder meer  over de geschiedenis van Kudelstaart, De Kwakel en Uithoorn. Dick is naast eindredacteur ook schrijver van het boek en hij heeft de totstandkoming begeleid, met medewerking van een enthousiaste groep vrijwilligers.

Bij SKiO-organisatie vindt u meer informatie over de organisatie en leden van onze stichting. 

Ons boek is gebaseerd op 3 belangrijke bronnen:

  • Interviews die in de jaren ‘90 van de vorige eeuw zijn gehouden met Kudelstaarters die actief waren in de WOII:
    Deze Kudelstaarters zijn destijds geïnterviewd door wijlen Jan Buskermolen, die journalist was bij diverse lokale kranten. Deze interviews zijn ook nog uitgewerkt, maar voordat Jan er iets mee kon doen werd hij ziek en is hij overleden. De meeste mensen die door Jan zijn geïnterviewd leven inmiddels ook niet meer. De interviews geven echter een goed tijdsbeeld van wat er zich in en rondom Kudelstaart allemaal heeft afgespeeld in de WOII. Door deze interviews, met achtergrondinformatie, te publiceren willen we recht doen aan de verhalen die destijds zijn opgetekend en het werk dat door Jan is verricht.
  • Correspondentie door in Duitsland tewerkgestelde Kudelstaarters met de toenmalige pastoor Van Kessel in Kudelstaart:
    Deze brieven geven een beeld van het leven en de gebeurtenissen in de Duitse werkkampen. Ook maken zij, tot op zekere hoogte, duidelijk hoe het onvrijwillige verblijf in deze kampen van invloed was op het leven en de levensontwikkeling van de jongemannen die er te werk waren gesteld.
  • Verhalen van nabestaanden van de brievenschrijvers en de geïnterviewden:
    Onze stichting doet haar uiterste best om de nabestaanden en families van de geïnterviewden en brievenschrijvers op de hoogte te brengen van het bestaan van de genoemde bronnen. In de gesprekken die we hierover voeren komen vaak nieuwe verhalen naar boven of krijgen we aanvullende informatie aangereikt. Dit is zeer waardevol en we gebruiken deze informatie waar dat mogelijk en zinvol is bij het schrijven van het boek.

Naast deze bronnen gebruiken we beeldmateriaal van Kudelstaart uit de WOII en de periode daaromheen. 

Het boek beslaat 194 pagina's, is rijkelijk geïllustreerd en gebonden met harde kaft en stofomslag afgewerkt.

Wilt u het boek in bezit krijgen? Alle informatie daartoe vindt u in onze winkel.