Kudelstaart in Oorlogstijd

Op 5 mei 2020 heeft Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd (SKiO) het boek Kudelstaart in Oorlogstijd gepubliceerd. Tijdens een besloten officiële ceremonie en in aanwezigheid van de burgemeester, van de auteur en van de initiatiefnemer van het project, werd het eerste exemplaar gepresenteerd.

Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd stopt op 31-12-2022

Op 26 november jl. heeft het bestuur van SKiO besloten dat de stichting eind 2022 ophoudt te bestaan en dat de activiteiten worden gestaakt. Ons boek blijft nog wel te koop voor  bij onze verkooppunten, Marskramer van Berkel in Kudelstaart en 't Boekhuis Aalsmeer. 

We kijken met voldoening terug op onze activiteiten en resultaten. In totaal hebben bijna 1.000 boeken hun weg naar de lezers gevonden. Lezers die afkomstig zijn uit Kudelstaart, Aalsmeer en maar van veel verder weg, ook in het (verre) buitenland.

Het boek gaat over gebeurtenissen in Kudelstaart tijdens de Tweede Wereldoorlog (WOII) en is gebaseerd op een reeks interviews die zijn gehouden in de jaren ’90 van de vorige eeuw. De geïnterviewden waren in WOII actieve Kudelstaarters en tot op heden zijn deze interviews niet gepubliceerd. Naast de interviews is gebruik gemaakt van een archief met correspondentie tussen in Duitsland tewerkgestelde Kudelstaarters en de toenmalige pastoor van Kudelstaart.

We hebben ook onze eigen informatie verzameld. Onder meer door contact te zoeken met de nabestaanden van personen die genoemd zijn in de interviews of waarvan brieven zijn opgenomen het archief met correspondentie.

Het boek is een groot succes geworden en de verkoop heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Daarom is ons project niet kostenneutraal uitgevoerd, maar hebben we enkele duizenden euro's winst gemaakt. Deze opbrengsten zijn inmiddels overgemaakt aan Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart.


Filmarchief

Reacties op het boek

Onze burgemeester Gido Oude Kotte en de initiatiefnemer Piet Buskermolen leggen hierboven uit wat ze van het boek vinden, waarom het zo bijzonder is en hoe het tot stand is gekomen. (Met dank aan Thamar van den Bergen voor haar initiatief.)

Het werk van onze stichting kon en kan niet worden gedaan zonder de financiële bijdragen en andere ondersteuning van onze sponsors en donateurs. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. 

Impressie Kudelstaart midden 20e eeuw

Wat een verschil! In deze video ziet u hoe anders, en vooral kleiner, Kudelstaart was in het midden van de vorige eeuw. Het geeft enig begrip van de situatie in Kudelstaart in de jaren '40-'45.